Hizmetler   »    
» Çelik Konstruksiyon

Çelik Konstruksiyon

NEDEN ÇELİK

Çelik sağlamdır
Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de, inşaat sektöründe çelik kullanımının son derece isabetli bir tercih olacağı kuşkusuzdur. Çelik, depreme en iyi karşılık veren malzemedir. Sünekliğiyle, esnekliğinin ahşaba oranla 21, betonarmeye (beton+demir donatı) oranla 10 kat fazla oluşuyla, kötü zeminli bölgelere uygunluğuyla, hafifliğiyle, özgül ağırlığının taşıdığı yüke oranının küçüklüğüyle uzama yeteneğiyle, yükleme altında şekil değiştirişi ve yükleme kalkınca eski mukavemetini sürdürüşüyle ve betona kıyasla çok daha homojen* ve izotrop** yapısıyla, mukavemetinin çok yüksek oluşuyla çeliğin sağlamlığı tartışılmazdır.

Son derece esnek oluşu nedeniyle, hafif çelik yapılar en güçlü depremde bile sadece salınır, yıkılmaz. Bu yapıların duvarları da taşıyıcıdır, betonarmedeki gibi yalnızca kiriş ve kolonlara yük bindirip riski artırmaz.
  Çelik dayanıklıdır
Çelik; direnci, esnekliği, homojenliği, sünekliği ve hafifliği, kısacası sağlamlığıyla yalnızca depreme karşı dayanıklı olmakla kalmadığı gibi; nem, yıldırım, yangın, korozyon, fırtına, termit ve benzeri zararlı böcekler karşısında da dayanıklılığı diğer malzemelerle asla kıyaslanamaz.

Galvanizleme işleminden geçirilen çelik elemanlar, en nemli bölgelerde bile on yıllarca paslanmayıp ilk günkü direncini korur. Diğer yapılarda yıldırımın riski çok büyükken, çelik yapılardaki topraklama, riski sıfıra indirir. Doğru tekniklerle işlenen çelik, dıştan ve içten kompozit malzemelerle kaplanarak yangının taşıyıcı sisteme etkisi yok edilir. Çelik yapıların korozyona yüz yıldan fazla dayandıkları belirlenmiştir. 

  Çelik pratiktir
Hafif çelik yapı sistemi son derece hızlı bir inşaat sistemidir. İklim farkı ayırt etmeksizin konut tipi yapılarda, 1 haftada ana taşıyıcı sistem kurulur, 2 ay gibi çok kısa bir sürede de anahtar teslimi imalat tamamlanır. Belli bir "inşaat mevsimi" yoktur. Temel dışında betonarme gerektirmez. Üretim fabrikasyon olarak yapıldığından, kolay ve hızlı nakliye, asgari zaman ve elemanla hızlı ve pratik montaj imkânı sağladığı için de inşaat süresini kısalttığı gibi, hızlılığı ve temizliğiyle şantiyede maksimum inşa kolaylığı sağlar. 

  Çelik güvenilirdir

Hafif çelik yapı sistemi, güvenilirdir. Çünkü:
• Hammadde, malzeme ve üretim açısından üstün emniyetlidir. Hammadde temininde, üretiminde ve montajında insan hatasından kaynaklanan riskler taşımaz; hammaddesinin güvenilir kaynaklardan temin edildiği açıkça bellidir, fabrikada bilgisayar kontrolüyle belli standartlarda seri olarak ve insan hatasına imkân tanımadan üretilir.
· Sistem, temel alınan standart ve yönetmeliklerle, kullanım emniyeti sağlar. • Şeffaf, denetlenebilir bir sistemdir. Çelik yapının yönetmeliklere ve projeye uygunluğu ile montajı her zaman, kolaylıkla kontrol edilebilir.

  Çelik hesaplıdır
Hafif çelik yapı sistemi geleneksel yapı sistemlerine oranla daha hesaplıdır. Çünkü;
• İnşaat süresi hem kısadır, hem de iklim ve mevsime bağlı değildir. Geleneksel malzemelerle yapılan inşaatlarda inşaat süresi içinde paranın ve girdi malzemenin maliyetleri ile yatırım vadelerinin sürekli artışına karşılık, çelik yapı sisteminde böyle bir sorun yaşanmaz. Dolayısıyla toplam yatırım maliyeti düşüktür.
• Daha az ve kontrol edilebilir sevkıyatlar nedeniyle nakliye giderleri düşüktür.
• İş-zaman çizelgesinin reel olarak oluşturulabilmesi nedeniyle gereksiz işçilik ve şantiye maliyetlerinin önüne geçilir.
· Binanın erken teslimi, satış ve kira getirisi olarak da avantaj sağlar. • Hafif çelik yapılar, kiriş ve kolon olmadığından, ara kat, iç ve dış duvar ebatları ile mekândan tasarruf sağladığı gibi, bu durum, binanın ergonomik ve ekonomik değerini de artırıcı bir etkendir.
• Çelik yapılarda toplam bina ağırlığının daha az olması nedeniyle temel maliyeti azalır.
• Taşıyıcı yapısının ömrü çok uzundur. Kuşaklar boyu güven içinde bir yaşam sunar.
• Bakım ihtiyacı yok denecek kadar az olmakla birlikte, yenileme ve değişiklik ihtiyaçlarına sınırsızca çözümler sunabilmesi, tüm tadilat ve yenilemelerin düşük maliyetli ve kolay oluşu, bina değerini ömür boyu yüksek tutar. Bu nedenle, doğru bir yatırımdır.
• Deprem, fırtına, sel baskını gibi doğal afetlere karşı dayanıklılığı, geleneksel yapılardaki can ve mal kayıplarının söz konusu olmayışı ve bu afetler sonrasında oluşabilecek minimum hasarların tadilinin hızlı ve kolay oluşu da hafif çelik yapı sisteminin ekstra ekonomik değerini teşkil eder.
• Neredeyse tüm imalatlar projede belirlenen miktarda ve mekanik montajla uygulanabilir olduğundan malzeme fire ve zayiatı az olur.
• Tüm projelerin yalıtım ve enerji kullanımları, bölgesel ve iklimsel verilere göre tasarlanabildiğinden, binaya yapılan ilk harcama kendini amorti edebilir.
· Tüm bunların yarattığı toplumsal kazançlar da göz ardı edilmemelidir. • Hiçbir değer insanın sorunsuz ve konforlu bir şekilde, yuvasına bir an önce kavuşma arzusundan daha değerli değildir.
• Taşıyıcı sistem yeniden kullanılabilir ve geri dönüşümlüdür.

  Çelik ekolojiktir
Çelik, geri dönüşümlü malzemeden üretildiği için doğal kaynakların tüketilmesini önler. Sökülüp taşınabilirliği de yapı ekolojisine katkı sağlar. Her tür çelik, söküldükten sonra %100 geri kazanılabilir ve yeniden kullanılabilir ki bu konuda çeliğin üstünlüğü tartışılmazdır. Ahşap iskele kalıp gerektirmeyişi ve nakliye avantajlarıyla da özgün bir değer taşır. Ayrıca çelik, bir yapı malzemesi olarak sağlığa zararlı, zehirli ve alerjik değildir.

  Çelik.estetiktir
Hafif çelik yapı sisteminin, çok daha esnek kullanım alanları sunması, klasik ve modern her türlü mimari projenin rahatlıkla uygulanmasına imkân sağlaması, iç ve dış kaplamalardaki alternatif zenginliği, sıhhiliği, bakım, yenileme ve değişiklik isteklerini rahatça karşılayabilmesi, kullanıcılara gerçek bir konfor sağlayan avantajlardır.

Çelik; sunduğu teknik ve malzeme olanaklarıyla, uygulandığı bütün binaların iç ve dış mekân estetiğinin ve konforunun maksimum düzeyde olmasını sağlar.